beeld uit day in the life reportage, groot gezin waarbij zusjes elkaar helpen met aankleden