Marjolijn Maljaars, fotograaf, met haar jongste dochter op schoot in de tuin