Marjolijn Maljaars aan het werk tijdens een day in the life reportage, documentaire fotografie van een gezin foto gemaakt door Joshua d/Hondt