Journalistieke fotograaf op je bruiloft, maljaars fotografie