Drie kinderen spelen op een schommel tijdens een day in the life reportage door maljaars fotografie. voorbeeld voor workshop day in the life fotografie hoe beweging in beeld te brengen.